Tapijt reinigen shamporallen

tapijt reinigen Shamporellen; shamporaller, shamporellenShamporellen is eigenlijk een geheel achterhaalde methode. Er wordt schuim in de vloerbedekking gewreven wat vervolgens op moet drogen tot poeder. Dit poeder wordt vervolgens met het losgekomen vuil opgezogen. Nadeel is dat er gemakkelijk restanten in het tapijt achterblijven, wat versnelde hervervuiling van de vloerbedekking tot gevolg heeft. De praktijk leert dat het resultaat van deze methode zeer minimaal is. Wij zullen nooit gebruik maken van deze methode. In nagenoeg alle gevallen van tapijt reinigen passen wij tapijt reinigen met Truckmount toe.

Bijgaande foto geeft een indruk van onze poging om een geshamporald projecttapijt te herstellen middels intensief spoelen. De door onze collega aangehouden dosering bleek duidelijk te hoog gezien het feit dat de versnelde hervervuiling reeds direct begon op te treden.