Prijzen

Onze prijzen zijn zorgvuldig en rechtvaardig samengesteld. U als klant mag niet onnodig teveel betalen. Wij als dienstverlener moeten, voor een gezonde bedrijfsvoering, een eerlijke opbrengst hebben. Al onze medewerkers verdienen een volwaardig salaris. Het werkmateriaal en onze verrichtingen zijn, zowel in onze werkplaats als op locatie, incl. de zogenaamde ‘opzichtclausule’, verzekerd. Jaarlijks vindt de verplichte NEN-3140 keuring plaats voor elektrische apparatuur.

Daarnaast blijven wij investeren in duurzaamheid en is er continue aandacht om het energieverbruik te verminderen. Zo is bijvoorbeeld de verlichting in de werkplaats en kantoor volledig in LED uitgevoerd. We streven naar het minimaliseren van brandstof voor onze auto´s door routes zorgvuldig samen te stellen. Ook houden we rekening met verkeersknelpunten om filedruk te verminderen. De door ons vaak ingezette Truckmounts gebruiken de ‘schone’ brandstof propaan om de CO2 uitstoot te beperken.

Om transparantie in de prijsopbouw te bereiken moeten de kosten inzichtelijk zijn. Zowel bij reiniging op locatie als het ophalen en retourneren van vloerkleden, hanteren wij in ons directe marktgebied voorrijkosten c.q. transportkosten van € 30,25 incl. BTW. De opbrengst na afdracht van de BTW ad € 25,- dekt slechts ten dele de werkelijke kosten. Een voorbeeld: Bij het verzamelen van vloerkleden op 10 adressen, bedraagt de opbrengst voor transport € 250,- ofwel € 125 voor het ophalen en € 125 voor het retour bezorgen. De daadwerkelijke kosten liggen echter, zoals u zult begrijpen, hoger.

Wij besteden geen werkzaamheden uit aan derden voor optimale grip op de door ons te leveren kwaliteit en mogen daarop worden aangesproken. De op internet aangeboden prijzen, soms slechts enkele tientjes, achten wij daarom niet realistisch. Ook het aanbrengen van beschermlagen op tapijt en meubelstoffen wijzen wij af. Kijk ook eens op: Schade door onkunde enorm